Sök efter ett företag eller
en person vart som helst i världen

Uppdatera min personliga data:

Bäste Infobel-användare,

Vi informerar om att datan som läggs upp på Infobel databas också kommer att inkluderas på webbsidor som tillhör Infobel partners

Kontaktinformation som ska tas bort från Infobel databas kommer också att tas bort från webbsidor som tillhör Infobel partners.
Skulle du vilja ta bort all data från alla kataloger måste du kontakta din telefonleverantör direkt.

Bäste Infobel-användare,

Alla kontaktuppgifter som vi tar bort från Infobel databas kommer också att tas bort från webbsidor tillhörande Infobel partners. Men om du vill att dina kontaktuppgifter ska tas bort från alla register måste du kontakta din telefonoperatör.

Kapitol kan inte hållas ansvarigt för tillbakadragande av data som visas på andra webbsidor eller på annan elektronisk media som Kapitol inte har försett med data.

VIKTIGT: Vissa webbsidor lagrar sökningar som görs på vår webbsida i cacheminnet. Eftersom denna praxis inte är tillåten, tar vi inget ansvar för denna och vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder mot alla som utför dem.

Fortsätt